Gigger AB inleder internationalisering av verksamheten och lanserar idag Gigger UK på den brittiska marknaden

Share

Gigger AB (”Gigger” eller ”Bolaget”), som ingår i Gigger Group AB, under namnändring till Syncro Group AB, meddelar att satsningen på internationalisering har inletts och att Bolaget idag lanserar Gigger UK på den brittiska marknaden. Efter omfattande förberedelser att bland annat utveckla och anpassa den nya SaaS-plattformen G2 att kunna hantera lokala lag-och skattekrav, och som nu är betatestad och klar, lanseras idag Gigger UK på den brittiska marknaden.

Gigger har sedan starten haft i sin strategi att internationalisera sin verksamhet och tidigare, i både informationsmemorandum och bokslutskommuniké, meddelat marknaden om sina ambitioner att expandera internationellt, och där Storbritannien tidigt pekats ut som en av de snabbast växande gig-ekonomierna i världen för Bolaget att kunna expandera sin verksamhet till. Med denna etablering fullföljer Bolaget sin strategi.

Nu börjar etableringsarbetet!

Claes Persson inleder lanseringsdagen med att representera Gigger UK-teamet tillsammans med Sharing Economy UK (”SEUK”) på Sharing Economy Global Summit. Toppmötet, som äger rum i den historiska Lloyd's of London-byggnaden i hjärtat av London, samlar grundare inom delnings- och gig-ekonomi, operatörer och experter från hela världen för att nätverka och dela information om bästa praxis för att lansera och växa sina plattformar. Det är det optimala evenemanget för att starta i gång Giggers närvaro i Storbritannien.

SEUK är en del CBI, som är en av Storbritanniens mest effektiva och inflytelserika affärsorganisationer och som företräder ca 190 000 företag. Tillsammans sysselsätter de nästan 7 miljoner människor, en tredjedel av de anställda i Storbritannien inom den privata sektorn. Bland medlemmarna i SEUK märks AirBnb, Uber, Bundlee, Gumtree och Kesaro vilka alla är att anse som potentiella kunder till Gigger UK.

– "Vi är verkligen stolta och glada över Giggers uppstart i Storbritannien, och Sharing Economy Global Summit är det perfekta stället för oss att börja äventyret på. Pandemin har visserligen förhindrat oss ifrån att sätta ned fötterna här ännu tidigare men nu är vi äntligen här och jag ser fram emot att få visa Storbritannien vad Gigger kan göra för gig- och delningsekonomin här.” – säger Claes Persson, tillförordnad VD Gigger Group AB.

Vidare säger Claes – ”Vi flyttar in i våra nya lokaler i Mayfair på Dover Street och har inlett intervjuer med flera potentiella medarbetare för Gigger UK. Intresset är stort och tills dess att vi har full styrka på plats är den sedan tidigare anlitade PR & Kommunikationsexperten inom Gig-ekonomin, tillika styrelsemedlemmen i Sharing Economy UK, Ellie Tucker, en av de nyckelpersoner som representerar Gigger UK i Storbritannien. Jag kommer själv att dela en del av min tid mellan Gigger Group och Gigger UK för att bearbeta den brittiska marknaden. Jag förhandlar med ett antal väldigt fina affärsmöjligheter som jag vill få på plats så att det nya teamet här kan få en flygande start. Det är verkligen spännande tider framöver!"

Under våren 2021 infördes den nya lagstiftningen IR35 i England. IR35 tar i stort sett helt bort skattefördelarna för frilansare i Storbritannien att fortsätta använda sig av sina microföretag när de fakturerar sina uppdragsgivare, vilket innebär att dessa i stället ser stora möjligheter att skifta till att fakturera genom Gigger UK.

Den brittiska Gig-marknaden är ca 14 gånger större än den svenska med ca 5 miljoner individer som arbetar uppdragsbaserat.

Trenden med uppdragstagare som väljer att ta ett gig-jobb framför fast anställning är kraftigt ökande och alltmer en anpassning till livsstil framför vikten av att ha en regelbunden inkomst baserad hos enbart en arbetsgivare. Många har fler kompetenser att erbjuda utöver det som en fast anställning hos enbart en arbetsgivare har behov av. Utöver det blev många friställda under pandemin vilket gav upphov till att arbetsgivare/uppdragsgivare hellre valde att anlita resurser på konsult/uppdragsbasis än att anställa, och detta ofta online. Geografiskt spelar det då inte så stor roll var uppdragsgivare eller uppdragstagare är lokaliserade, det handlar mer om att tjänsterna ska utföras. Under detta år 2021, när restriktionerna som infördes under pandemin lättades, ökade även efterfrågan igen på arbetskraft inom hotell och restaurangrörelserna som exempel, där ägarna till dessa verksamheter anlitar arbetskraften som giggare hellre än att de anställer.

I en nyligen publicerad studie från University of Hertfordshire framgår att antalet gig-jobbare i Storbritannien nära på tredubblats sedan år 2016 då 5,8% av de tillfrågade svarade att de giggar. År 2019 hade den siffran ökat till 11,8%. När studien nyligen genomfördes år 2021 hade antalet giggare stigit till 14,8%, vilket är nästan tre gånger fler än år 2016.

För mer information:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se   

              

www.gigger.group 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

Om Gigger Group AB (under namnändring till Syncro Group AB)

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Om Gigger AB

Gigger AB är dotterbolag till Gigger Group AB (under namnändring till Syncro Group AB) och hjälper företag och gig-arbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi genom Gigger AB administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.