Gigger AB ingår medlemskap i plattformsorganisationen Sharing Economy UK

Share

Gigger AB (publ) (”Gigger”) (”Bolaget”) meddelar att Bolaget ingår medlemskap i SEUK (Sharing Economy UK) som ett led i förberedelserna av etableringen av Gigger på den brittiska marknaden. Syftet är att bland annat få en insyn och påverkan på den brittiska gigekonomin samt att knyta partnerskap med medlemmar i organisationen som AirBnb, Uber, Bundlee, Gumtree och Kesaro.

 

SEUK är en del av CBI, Storbritanniens mest effektiva och inflytelserika affärsorganisation. 

CBI företräder 190 000 företag som tillsammans sysselsätter nästan 7 miljoner människor, vilket är en tredjedel av de anställda inom den privata sektorn.

https://www.sharingeconomyuk.com/about                        

Den brittiska gig-marknaden är ca 14 gånger större än den svenska med ca 5 miljoner individer som arbetar uppdragsbaserat.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se          

www.gigger.group 

 

Gigger Group AB

Claes Persson, t.f. VD

Telefon: 072-224 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.