Genomför varsel och organiserar om verksamheten

Share

True Heading AB (publ) noterat på Aktietorget varslar och organiserar om för att fokusera på Seapilot-appen. Utveckling av egen hårdvara avvecklas för att istället kunna erbjuda tredje parts hårdvara som komplement till Seapilot.

True Heading AB har den 6 oktober meddelat att genomförd företrädesemission endast blivit tecknad till 1/3 av tänkt fullteckning. Detta innebär att bolaget nu avbryter planerade satsningar och påbörjade utvecklingsprojekt, framförallt inom hårdvara.

Bolaget kommer nu att fokusera på Seapilot-appen som har 70 000 användare och utveckla den affären, både produktmässigt och geografiskt. Vi kommer inte att utveckla ny egen hårdvara utan istället sälja tredjepartsprodukter som komplement till Seapilotappen. Ett arbete inleds för att försöka hitta en köpare av hårdvaruverksamheten och varumärket True Heading.

Organisationen ses nu över och kostnaderna anpassas till vår nya inriktning. Därför har beslutats att varsla bolagets anställda om uppsägning.

Ett omfattande besparingsprogram har inletts. USA-satsningen skjuts på framtiden tills den kan egenfinansieras samtidigt som den lönsamma holländska verksamheten bibehålls.

Fokus kommer nu att ligga på Seapilots utveckling med försäljning i norra Europa och bolaget räknar med ett positivt kassaflöde från den operativa verksamheten och lönsamhet på EBITDA-nivå under Q2 2016. Nuvarande VD Jens Johansson kommer att leda omorganisationen till den 31 december 2015 och ersätts därefter tillfälligt av grundaren, tidigare VD och nuvarande styrelseordföranden Anders Bergström.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget, är ett svenskt världsledande företag inom AIS området (Automatic Identification System) med lång erfarenhet av navigation. AIS är idag en naturlig del av säkerhetssystemet ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering.

True Headings helägda dotterbolag Seapilot AB har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest omsatta navigationsappar.

True Heading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.