DIVISION INFLUENCER MARKETING UTVECKLAS POSITIVT – COLLABS REDOVISAR SITT HITTILLS STARKASTE RESULTAT

Share

Collabs AB (”Collabs” eller ”Bolaget”) som är ett helägt dotterbolag till Gigger Group AB och ingår i Division Influencer Marketing fakturerade en försäljning för september om 2,53 MSEK, med en brant stigande försäljnings-pipeline. Gigger Group AB meddelade den 27 september intention om förvärv av ett av Nordens största influencer marketingföretag, CUBE. Med Collabs och CUBE i portföljen lägger Gigger Group grunden för Division Influencer Marketing att nå ut med marknadens mest attraktiva och kundanpassade erbjudanden med målsättning att maximera synergierna mellan övriga divisioner i gruppen och bli marknadsledare inom varje division.

Collabs, med sin helautomatiserade och effektiva SaaS-plattform för influencer marketing, vinner stadigt nya kunder i marknaden. Bolaget som i slutet av 2020 slutförde utvecklingen av sin influencer marketing-plattform med inbyggd AI (artificiell Intelligence) lanserade denna vid årsskiftet 2020/2021. Efter att ha tillsatt Fredrik Grufvisare som ny VD för Collabs under juli 2021 har Bolagets försäljning ökat och ligger nu i linje med ägarbolagets förväntningar.

-”Collabs är nu uppe i planerad takt efter ett rejält lyft av Fredrik och hans fantastiska team. Med CUBE i vår influencerdivision blir vi den faktor som har den nordiska och europeiska influencermarknadens starkaste erbjudande, som består av både vår SaaS-tjänst och vårt byråerbjudande, det vill säga den helhet som marknaden efterfrågar och som ger oss dubbla intäktskällor”. -säger Claes Persson, t.f. VD Gigger Group AB.”.

Enligt rapporten, Global Influencer Marketing Platform Market, publicerad av KBV-research, förväntas den globala Influencer-plattformsmarknadens storlek uppgå till 26,4 miljarder dollar år 2025 och öka med en marknadstillväxt (*CAGR) på 30,6% under prognosperioden 2019 – 2025.

*CAGR står för Compound Annual Growth Rate, vilket är ett nyckeltal i form av ett räknesätt som används för att räkna ut den årliga avkastningen på en investering.

-”Jag har innan och under min start satt mig in i Collabs och gjort en genomlysning av verksamhetens affärsprocesser. Tillsammans med ledningsgruppen har vi nu förfinat en del av dessa processer vilket gör att vi kunnat maximera utfallet och lönsamheten i varje affär”. -säger Fredrik Grufvisare, VD Collabs AB. -”Teamet i Collabs har alla tagit emot mig och mitt sätt att se på en lönsam och effektiv försäljningsstrategi väldigt väl. Jag upplever att vi hela tiden tar stora kliv framåt, ökar vår effektivitet och hittar nya infallsvinklar avseende vår företagsförsäljning, vilket leder till ökad orderingång och ökad kundnöjdhet.

Källa: KBV Research

-”Vår tillväxtstrategi bevisar sig gång på gång, nu fokuserar vi ännu mer på att uppnå synergierna och lönsamheten i enlighet med vår plan” avslutar Claes Persson.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

www.gigger.group 

Gigger Group AB

Claes Persson, t.f. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se                                                         

www.gigger.group

Collabs AB

Fredrik Grufvisare, VD

Telefon: 0793 49 59 15

Fredrik.grufvisare@collabs.se    

www.collabs.se

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2021 kl.08:45.

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Om Collabs AB

Collabs har en innovativ influencer-plattform med fokus på 360-marknadsföringsstrategier där micro-influencers är basen i upplägget. Verksamheten grundar sig i en kombination av kreativitet och data i ett, där man genom en egenutvecklad Saas-plattform ger möjlighet att hantera hela kampanjprocessen från A-Ö under ett tak. Plattformen ger kunderna en möjlighet att upptäcka miljontals influencers världen över genom ett AI-drivet verktyg. Den ger även möjligheten att samla all administration i processen kring en kampanj på ett ställe; från rekrytering och bokning av influencers, godkännande av innehåll och publiceringar till slutrapport och analys samt hela fakturahanteringsprocessen. Collabs plattform ger upp till 90% tids- och kostnadsbesparingar i processen med kampanjer – samtidigt som resultaten och ROI-kalkylen blir väsentligt mycket bättre.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.