Delårsrapport 1 juli – 30 september 2018 True Heading AB (publ)

Share

DELÅRSRAPPORT 30 SEPTEMBER 2018 True Heading AB (publ)

BOLAGET I KORTHET

TREDJE KVARTALET 2018-07-01 – 2018-09-30 (Tre månader)

  • Summa nettoomsättning för bolaget Q3: 1 018 kSEK (1 333) kSEK)
  • Resultat före skatt för bolaget Q3: – 1 093 kSEK (-1 252 kSEK)

PERIODEN 2018-01-01 – 2018-09-30 (Nio månader)

  • Summa nettoomsättning för bolaget: 5 217 kSEK (7 045 kSEK)
  • Resultat före skatt för bolaget: -3 515 kSEK (-4 308 kSEK)
  • True Headings tidigare dotterbolag Seapilot sålt till FLIR.
  • True Heading får order från Lockheed Martin värd 200 KSEK.
  • True Heading får patent godkänt i Kina.

VD HAR ORDET

Det är glädjande att som nytillträdd VD få börja med att rapporter en positiv utveckling för Bolaget. True Heading fortsätter att utvecklas resultatmässigt i rätt riktning trots en något minskad omsättning. Resultatet beror på bättre marginaler och ett antal besparingar, trots vissa kostnader för avvecklingen av Seapilot i samband med försäljning till FLIR. Tredje kvartalet presenterar ett bättre resultat än mot året innan både i kvartalet och på helåret. Likviditeten är kraftigt förbättrad genom FLIR Systems AB köp av tidigare dotterbolaget Seapilot AB. Denna affär har gett bolaget 14,3 MSEK efter affärens stängning och kvartalets utgång den 10/10.

Affären påverkar därmed sista kvartalet mycket positivt och ger för oktober en rörelseresultatförbättring med 6,3 MSEK ihop med en vändning till vinst på 2,8 MSEK per den sista oktober. Detta pga avskrivningar för USA satsningen som återförts från Seapilot försäljningen då de varit avskrivna i True Heading men inte i Seapilot. Då skulden också var upptagen i USD så har en valutavinst gjorts på 914 KSEK pga den mot kronan stärkta dollarn. Min och styrelsens målsättningen är att under 2019 vända till minst ett nollresultat med de goda förutsättningar som därför erbjuds. Detta skall ske med ett antal nya satsningar och samarbeten som inletts under hösten. Vidare förstärks fokus på försäljning och marknadsföring bla genom en nu genomförd rekrytering av en försäljningschef. Detta kommer i närtid förhoppningsvis kompletteras med ytterligare säljresurser.

Efter min första vecka som VD kan jag konstatera att det finns mycket att göra ihop med en stor framtida potential. Bolaget har ett starkt varumärke och för sin storlek en imponerande bas av kunskap och nätverk ihop med en lojal kundstock som ser hög kvalitet och god serviceförmåga för de produkter och tjänster som levereras. Efter att direkt ha sats in i hetluften på METS i Amsterdam förra veckan, vilken är den viktigaste mässan och plattformen för marintillbehör till fritidsbåtar, kan jag konstatera att vi lyckats öppna dörren för flera spännande kommande samarbeten. Seapilotaffären kan också konstateras ha givit ringar på vattnet och positiv koppling även mot True Heading.

Göran Carlsson

VD (From 15/11 2018)

För ytterligare info se bifogad pdf

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.