Delårsrapport 1 juli – 30 september 2018 True Heading AB (publ)

Share

DELÅRSRAPPORT 30 SEPTEMBER 2018 True Heading AB (publ)

BOLAGET I KORTHET

TREDJE KVARTALET 2018-07-01 – 2018-09-30 (Tre månader)

  • Summa nettoomsättning för bolaget Q3: 1 018 kSEK (1 333) kSEK)
  • Resultat före skatt för bolaget Q3: – 1 093 kSEK (-1 252 kSEK)

PERIODEN 2018-01-01 – 2018-09-30 (Nio månader)

  • Summa nettoomsättning för bolaget: 5 217 kSEK (7 045 kSEK)
  • Resultat före skatt för bolaget: -3 515 kSEK (-4 308 kSEK)
  • True Headings tidigare dotterbolag Seapilot sålt till FLIR.
  • True Heading får order från Lockheed Martin värd 200 KSEK.
  • True Heading får patent godkänt i Kina.

VD HAR ORDET

Det är glädjande att som nytillträdd VD få börja med att rapporter en positiv utveckling för Bolaget. True Heading fortsätter att utvecklas resultatmässigt i rätt riktning trots en något minskad omsättning. Resultatet beror på bättre marginaler och ett antal besparingar, trots vissa kostnader för avvecklingen av Seapilot i samband med försäljning till FLIR. Tredje kvartalet presenterar ett bättre resultat än mot året innan både i kvartalet och på helåret. Likviditeten är kraftigt förbättrad genom FLIR Systems AB köp av tidigare dotterbolaget Seapilot AB. Denna affär har gett bolaget 14,3 MSEK efter affärens stängning och kvartalets utgång den 10/10.

Affären påverkar därmed sista kvartalet mycket positivt och ger för oktober en rörelseresultatförbättring med 6,3 MSEK ihop med en vändning till vinst på 2,8 MSEK per den sista oktober. Detta pga avskrivningar för USA satsningen som återförts från Seapilot försäljningen då de varit avskrivna i True Heading men inte i Seapilot. Då skulden också var upptagen i USD så har en valutavinst gjorts på 914 KSEK pga den mot kronan stärkta dollarn. Min och styrelsens målsättningen är att under 2019 vända till minst ett nollresultat med de goda förutsättningar som därför erbjuds. Detta skall ske med ett antal nya satsningar och samarbeten som inletts under hösten. Vidare förstärks fokus på försäljning och marknadsföring bla genom en nu genomförd rekrytering av en försäljningschef. Detta kommer i närtid förhoppningsvis kompletteras med ytterligare säljresurser.

Efter min första vecka som VD kan jag konstatera att det finns mycket att göra ihop med en stor framtida potential. Bolaget har ett starkt varumärke och för sin storlek en imponerande bas av kunskap och nätverk ihop med en lojal kundstock som ser hög kvalitet och god serviceförmåga för de produkter och tjänster som levereras. Efter att direkt ha sats in i hetluften på METS i Amsterdam förra veckan, vilken är den viktigaste mässan och plattformen för marintillbehör till fritidsbåtar, kan jag konstatera att vi lyckats öppna dörren för flera spännande kommande samarbeten. Seapilotaffären kan också konstateras ha givit ringar på vattnet och positiv koppling även mot True Heading.

Göran Carlsson

VD (From 15/11 2018)

För ytterligare info se bifogad pdf

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.