Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019 True Heading AB (publ)

Share

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2019 True Heading AB (publ)

BOLAGET I KORTHET

  •  Nettoomsättning för bolaget Q1, 3 610 kSEK (2 274 kSEK)
  •  Resultat före skatt för bolaget Q1, -163 kSEK (-912 kSEK)

Detta blir min första ”helt egna” delårsrapport sedan jag tillträdde som VD den 12 november 2018. Mitt fokus sedan starten har varit att besöka mässor och kunder, utveckla True Headings sortiment, förbättra försäljningsmarginalerna, utveckla systemstödet och den interna kompetensen i systemen. Det har varit ett kvartal som på inget sätt varit lätt för någon av oss som arbetar inom True Heading, men alla har kämpat tappert och bidragit till den positiva utvecklingen efter bästa förmåga. Vill passa på och ge en eloge till samtliga medarbetare!

Omsättningen för kvartal ett är rejält högre (+58 %) jämfört med 2018 och resultatet på -163 kSEK är en markant resultatförbättring mot kvartal ett 2018 (-912 kSEK). Bruttovinsten på 1 789 kSEK för kvartal ett 2019 är även den en markant förbättring på 85 % mot kvartal ett 2018 (967 kSEK).

  •  Vi ser en stor efterfrågan av våra satellitkompasser från den europeiska marknaden.
  •  Vi har fått ett flertal nya kunder och bearbetar ett stort antal prospekts där satellitkompasserna är en mycket viktig produktgrupp.
  •  Vi känner stort förtroende för vårt sortiment av dessa produkter.
  •  Vår nya pris- och sortimentslista, som presenterades under kvartal ett, har mottagits mycket väl på alla marknader.

I övrigt har kvartal ett varit i enlighet med våra förväntningar även om en viss eftersläpning av leveranser skett över i kvartal två pga. vissa beställningsproblem av komponenter till våra AIS produkter.

Administrationen av bolaget Seapilot har under kvartal ett 2019 sköts av True Heading AB. Bolagen verkar tillsvidare med ett samarbetsavtal för administration och är fortfarande placerade i Täby men kommer under kvartal två helt övergå i Seapilot egen regi. För True Heading AB finns det ett antal kostnader vilka belastar resultatet för kvartal ett relaterade till skötseln av administrationen av Seapilot. Dessa är av administrativ karaktär. Även en del kostnader hänförliga till Seapilot kommer att justeras först i kvartal två för bolagets del och därmed först då generera en intäkt.

Göran Carlsson

VD

För fullständig rapport se bifogad pdf

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.