CUBE Denmark win Børsen Gazelle for the third year in a row

Share

Congratulations to our CUBE DK team, who have been awarded the Børsen Gazelle for the third consecutive year!


The Gazelle is given to companies that manage to demonstrate consistent growth as well as a remarkable ability to remain flexible and efficient when faced with changing conditions.


Companies are evaluated on 6 different growth-focused criteria; the process includes an evaluation of accounts which must show a 100% growth rate over the past 4 consecutive years.


According to Borsen, the Gazelles are “role models for job creation, optimism and creativity in Denmark.”

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.