Collabs utökar sitt kunderbjudande med den snabbväxande sociala mediekanalen TikTok

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger”) (”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Collabs AB nu utökar sin plattform till att även innefatta den sociala mediekanalen TikTok. Collabs AB, som är en av de snabbast växande influencer marketing-byråerna på den svenska marknaden, blir med TikTok i sitt utbud en av de första i norden att specialisera sig på kanalen. TikTok beräknas under 2021 ha 2,1 miljarder användare över hela världen och har en snabbare tillväxt och större customer retention än exempelvis Facebook och Instagram.


 

Tidigare har Collabs i huvudsakligen arbetat med Instagram, men nu adderar man även TikTok till den egna plattformen och erbjudandet. Utvecklingen är en naturlig positionering för att dels möta en växande efterfrågan från marknaden samt ta nästa kliv mot vidareutveckling av den egna plattformen till att bli en fullskalig global omni-platform för influencer marketing.

-”Collabs ambition är att förenkla och förbättra utfallet av influencer marketing genom automatiserade processer från machine learning och smart data. Detta gör att träffsäkerheten i internationella och lokala kampanjer blir bättre, och kan sjösättas på kortare tid vilket ger kunden mer value for money och kortare time to market”, säger Fredrik Grufvisare, VD Collabs AB. –”Vi har byggt en plattform där man inte bara genom den absolut bästa AI (Artificial Intelligence) drivna lösningen snabbt och enkelt identifierar relevanta kreatörer över hela världen, utan även automatiserar hela projektledningsprocessen. Vi har stor efterfrågan från våra kunder att lägga kampanjer med TikTok och det är tillfredsställande att nu kunna möta deras behov’’

Den sociala media-appen Instagram, som ägs av Facebook, lanserades under 2010 och har med sina 1 miljard månatliga användare varit den kanal som nyttjats mest för influencer marketingkampanjer av influencer marketingbyråer runt världen. TikTok har sedan 2019 utmanat Instagram med sin plattform som är enkel att använda för bland annat musik och rörliga bilder vilket influencers och deras följare har insett. TikTok förväntas uppgå till 2,1 miljarder användare under 2021.

r mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se         

www.gigger.group 

 

Fredrik Grufvisare, VD Collabs AB

Telefon: 079-349 59 15

E-post: fredrik.grufvisare@collabs.se                 

www.collabs.app

 

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Om Collabs

Collabs AB är en innovativ influencer-marketing där microinfluencers är grunden i uppläggen baserade på en egenutvecklad plattform som tillför möjlighet till företag att upptäcka miljontals influencers, skapa kampanjer från några få till ett stort antal influencers i en och samma kampanj, kommunicera, schemalägga, godkänna innehåll, genomföra kampanjer, betala provisioner till alla influencers enbart med en knapptryckning och sedan analysera resultaten och leverera utförliga och mätbara rapporter. Allt samlat på ett och samma ställe. Collabs team och plattform tillgodoser att våra kunder åtnjuter enorma kostnadsbesparingar, och kampanjer sköts mer effektivt med bättre resultat än någonsin tidigare.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.