Claes Persson presenterar Syncro Group på Stora Aktiedagen hos Aktiespararna i kväll den 1 december kl.17:00 – 17:30. Länk bifogad att se presentationen i direktsändning

Share

 

 

En bild som visar text, utomhus, natt, tecken

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

Vi inbjuder dig som journalist, analytiker och aktieägare att ta del av presentationen live på webben,

via www.aktiespararna.se/tv/live  Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos

Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

 

Passa på att ställa dina frågor till Syncro Groups t.f. VD Claes Persson, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller

maila till event@aktiespararna.se  Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med

frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i samband med presentationen.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: + 46 702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Syncro Group AB

Claes Persson, tf. VD

Telefon: + 46 722 24 70 50

E-post: claes.persson@16.16.187.127

 

 

Om Syncro Group AB

Syncro Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group

 

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.