Claes Persson presenterar Syncro Group på Stora Aktiedagen hos Aktiespararna i kväll den 1 december kl.17:00 – 17:30. Länk bifogad att se presentationen i direktsändning

Share

 

 

En bild som visar text, utomhus, natt, tecken

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

Vi inbjuder dig som journalist, analytiker och aktieägare att ta del av presentationen live på webben,

via www.aktiespararna.se/tv/live  Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos

Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

 

Passa på att ställa dina frågor till Syncro Groups t.f. VD Claes Persson, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller

maila till event@aktiespararna.se  Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med

frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller i samband med presentationen.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: + 46 702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Syncro Group AB

Claes Persson, tf. VD

Telefon: + 46 722 24 70 50

E-post: claes.persson@16.16.187.127

 

 

Om Syncro Group AB

Syncro Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group

 

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.