Claes Persson presenterar Syncro Group på investerarfrukost hos Mangold Insight onsdag den 17 november kl. 09.20 – länk bifogad att se presentationen i direktsändning

Share

Claes Persson, t.f. VD på Gigger Group AB (under namnbyte till Syncro Group AB) presenterar Bolaget på Mangold Insights investerarfrukost onsdag den 17 november kl.09.20 på temat serieförvärvare. Fem bolag utöver Syncro Group som är förvärvsaktiva eller helt bygger sin affärsidé på förvärv är inbjudna att presentera sina företag under denna investerarfrukost.

Länk för presentationerna som är aktiv vid uppstart av investerarfrukosten: https://mangold.se/evenemang/direktsand-investerarfrukost-2/

Agenda:

09.00 NOSIUM – Venture Capital-bolag som äger, förvaltar och förvärvar företag med verksamhet inom online, ekologiskt och hållbart i syfte att öka bolagens tillväxt och marknadsvärde genom nya digitala strategier.

09.20 Gigger Group (under namnändring till Syncro Group) – Bolag med syfte att äga, förvalta och förädla Saas-bolag (Software as a Service) inom den nya marknadsekonomin.

09.40 Compare IT – IT-bolag verksamt inom Proptech med målet om att bli en totalleverantör för digitalisering av fastighetsbranschen. 

10.00 CapSEK – Investmentbolag som investerar i bolag i brytpunkten från start-up till scale-up. Fokus ligger på bolag vars tillväxt drivs av samhällets digitalisering, inom områden som Software as a Service (SaaS), Internet of Things (IoT), datorspel eller AI/Machine Learning.

10.20 Hedera Group – Ett förvärvsaktivt bolag inom vård- och omsorgssektorn som erbjuder bemanning, kompetensförsörjning och rekrytering.

10.40 Qlosr Group – IT-bolag som erbjuder IT-stöd och moderna lösningar för skolor och företag.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: + 46 702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

www.gigger.group 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: + 46 722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.