Claes Persson medverkar som talare ikväll inför 1 000 åhörare på Oscarsteatern i Stockholm vid premiären av Sveriges största börsnätverk skapat i samarbete mellan Affärsvärlden och Michel Issa

Share

Bildkälla: Stockfoto

Claes Persson, t.f. VD på Gigger Group AB (under namnändring till Syncro Group AB), är en av premiärtalarna för Börsnätverket, som är ett samarbete mellan Affärsvärlden och entreprenören Michel Issa. Syftet med Börsnätverket är att sprida kunskap om investeringar och Intresset har varit högt med över 16 000 intresserade, och premiäreventet som hålls kl.18.00 på Oscarsteatern ikväll den 15 november är fullsatt med 1 000 åskådare på plats.

Event på samma tema planeras att hållas på Oscarsteatern varannan månad. Dock kommer nästa event att hållas på Avici Arena.

På kvällens event medverkar följande talare:

Niclas Holmberg, Managing Director Global Listings – Nasdaq
Anna Ryott, Investerare och styrelseproffs
Anders Stenkrona, Behavioral Insights Expert – Nordea Growth
Moa Langemark, sparanalytiker – Avanza
Claes Persson, t.f. VD Gigger Group (under namnändring till Gigger Group)
Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden
Daniel Moström, VD Xpecunia
Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic
Anna Söderlund, VD Calmark
Marcus Sandlund, vice VD Ecoclime 

Tor Einar Norbakk, VD Svenska Aerogel 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

www.gigger.group  

                     

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group   

                    

Om Gigger Group AB (under namnändring till Syncro Group AB)

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla

Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar

utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som

korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och

förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande

inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga

bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.