Claes Persson medverkar som talare ikväll inför 1 000 åhörare på Oscarsteatern i Stockholm vid premiären av Sveriges största börsnätverk skapat i samarbete mellan Affärsvärlden och Michel Issa

Share

Bildkälla: Stockfoto

Claes Persson, t.f. VD på Gigger Group AB (under namnändring till Syncro Group AB), är en av premiärtalarna för Börsnätverket, som är ett samarbete mellan Affärsvärlden och entreprenören Michel Issa. Syftet med Börsnätverket är att sprida kunskap om investeringar och Intresset har varit högt med över 16 000 intresserade, och premiäreventet som hålls kl.18.00 på Oscarsteatern ikväll den 15 november är fullsatt med 1 000 åskådare på plats.

Event på samma tema planeras att hållas på Oscarsteatern varannan månad. Dock kommer nästa event att hållas på Avici Arena.

På kvällens event medverkar följande talare:

Niclas Holmberg, Managing Director Global Listings – Nasdaq
Anna Ryott, Investerare och styrelseproffs
Anders Stenkrona, Behavioral Insights Expert – Nordea Growth
Moa Langemark, sparanalytiker – Avanza
Claes Persson, t.f. VD Gigger Group (under namnändring till Gigger Group)
Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden
Daniel Moström, VD Xpecunia
Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic
Anna Söderlund, VD Calmark
Marcus Sandlund, vice VD Ecoclime 

Tor Einar Norbakk, VD Svenska Aerogel 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

www.gigger.group  

                     

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group   

                    

Om Gigger Group AB (under namnändring till Syncro Group AB)

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla

Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar

utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som

korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och

förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande

inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga

bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.