Claes Persson intervjuas hos Nyhetsbyrån Direkt om Gigger Groups förvärvsplaner av influencer marketingföretaget CUBE och om Gigger Groups fortsatta tillväxtresa

Share

Hör Claes Persson, t.f. VD Gigger Group, berätta om varför Gigger Group väljer att ingå intentionsavtal i syfte att förvärva CUBE (”WeAreCube”) som är ett av Nordens största och marknadsledande influencer marketingföretag och hur han ser på Gigger Groups fortsatta tillväxtresa. Länk till intervjun: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLthRZDNXqgBHVRDLbfvsjXZzkCwTdB?projector=1    

Bild: Övre rad: Christoffer Bergmann, COO CUBE / Rasmus Kolbe, Creative Director CUBE / Olof Lindblom, Group CEO CUBE

Nedre rad: Pernille Lotus, CEO CUBE DK / Claes Persson, CEO Gigger Group 

 

Claes Persson intervjuas hos Nyhetsbyrån Direkt av KG Rickhamre, Senior PR & Kommunikationsexpert på Coast Communications. KG Rickhamre har bland annat en bakgrund som ekonomi och nyhetskorrespondent med stationering under ett flertal år i Bryssel för SVT och som finans och utrikeskorrespondent i London och Bryssel för Dow Jones Financial Television.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: + 46 722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

www.gigger.group 

 

Gigger Group AB

Claes Persson, t.f. VD

Telefon: + 46 722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

 

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.