LEGO | SYNCRO

CUBE DK has entered an influencer sponsorship agreement to feature LEGO in Denmark.

Syncro Group offentliggör utfall i företrädesemission

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7, som beslutades av styrelsen den 4 januari 2024 och som godkändes av extra bolagstämma den 5 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 28 224 829 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 14,5 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget erhållit teckningsanmälningar om 11 055 020 units, motsvarande cirka 5,7 procent av Företrädesemissionen, för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 39 279 849 units med stöd av uniträtter och genom teckningsanmälningar, motsvarande cirka 20,1 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 69 915 588 units, motsvarande 35,8 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Totalt tecknades således 109 195 437 units, motsvarande 56,0 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 32,8 MSEK före emissionskostnader.