Anmäler Sjöfartsverket för Konkurrensverket

Share

True Heading AB kommer idag inlämna en anmälan mot Sjöfartsverket för diskriminerande och konkurrensnedvridande villkor för licenser av sjökortsdata.

Trots att True Heading ett flertal gånger påtalat missförhållandena för Sjöfartsverket, fortsätter verket sin diskriminerande och konkurrenssnedvridande prissättning för sjökortsdata. Eniro betalar 2-3 kronor per användare samtidigt som True Heading och andra aktörer tvingas betala minst 40 kronor per användare för samma data.

”Självfallet skadas True Heading och dess aktieägare allvarligt av en sådan konkurrenssnedvridande prissättning. Eftersom Sjöfartsverket, trots upprepade kontakter, inte visat vilja att likställa priserna för samma data till de olika aktörerna på marknaden utan fortsätter att bryta mot de regler som gäller för Sjöfartsverket och statliga myndigheter, ser vi ingen annan utväg än att vända oss till konkurrensverket” säger True Headings arbetande styrelseordförande Anders Bergström.

Anmälan kommer att överlämnas till Konkurrensverket på fredag morgon den 11/3 kl 9:00 på Torsgatan 11 i Stockholm.

En kort presskonferans kommer också att hållas kl 11:00 samma dag på båtmässan Allt för Sjön, (Älvsjö) i Seapilots monter C03:11 i syfte att informera ytterligare om ärendet.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn. För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.